Warning: Creating default object from empty value in /home2/superval/public_html/nostetuotanto.fi/components/com_k2/models/item.php on line 596

Sanasto

Nostemestarin keskeisiä käsitteitä

”Aikaa on”-asenne

Ajan kokeminen kumppanina ja tietoinen luopuminen kiireen valittamisesta.

Aivojen oikotie

Väylä, joka kuljettaa tunneviestit aivoihin ohi tietoisen mielen.

Aivojen valtatie

Käsittelee aivojen tunneviestejä ja säätelee reaktioita.

Alastatus

Tila, jossa ihminen alistuu toisen valtaan.

Alimielisyys

Ominaisuus, joka on itseään ja kykyjään aliarvioivalla ihmisellä. Alimielinen ei laita persoonaansa peliin, koska pelkää epäonnistumista.

Arvonriisto

Ihmisten huomiotta jättäminen tai vähättely.

Arvovamma

Syntyy, kun ihminen yliarvostaa itseään koskevaa ja aliarvostaa muihin kohdistuvaa.

Asiakas

Kumppani, jonka toiveita täytyy osata kuunnella ”kolmannella korvalla”

Dialogi

Vuoropuhelua, joka perustuu haluun tutkia yhdessä ja oppia ymmärtämään asioita syvemmin.

Elementti

Ihminen on elementissään, kun hän käyttää luontaisia kykyjään ja toteuttaa intohimojaan.

Elämänvalhe

Uskomus, joka ei perustu faktoihin.

Esityslataus

Herkkä tila, jossa esiintyjä kohonnutta tilannetajua ja herkkyyttä.

Haalea hanke

Työ, jonka tekee ilman intohimoja.

Hanke

Tehtäväkokonaisuus, jossa on tarkoitus synnyttää jotakin yksin tai yhdessä. Alkaa tarpeesta ja päättyy johonkin tulokseen.

Heiluriliike

Tasapainoon pyrkivä systeemirakenne (kun on tarpeeksi kova nälkä, syö mitä vaan).

Henkiäly (spiritual intelligence)

Ominaisuus ja alue aivoissa. Sen avulla hahmotamme kokonaisuuksia, arvotamme asioita ja koemme merkityksiä. Osa-alueet mm. tietoisuus, spontaanisuus, tarkoitus- ja arvo-ohjautuvuus, systeemitaju, nöyryys ja kutsumuslähtöisyys.

Hierarkia

Tapa ryhmittää asiat. Voi tarkoittaa työnjakoa, mutta usein ilmaisee myös arvoa.

Hissukka

Ei tee numeroa itsestään eikä tekemisistään.

Hohto

Tunne, että tekemisessä on mieltä. Syntyy, kun rakastaa sitä mitä tekee.

Hukka (muda)

Lisäarvoa tuottamaton toiminta. Energian tuhlaamista tai kyvyttömyyttä hyödyntää ihmisten henkisiä kykyjä.

Hyperhemmo

Suoritekeskeinen ja kilpailuhenkinen huomion hakija.

Hyvän kierre

Käynnistyy kun kohdistaa huomion elämän suomiin mahdollisuuksiin.

Ihme

Ihmeellinen asia; kun tapahtuu jotakin sellaista hyvää, mihin ei ole varautunut. Se muuttaa ihmisen ja saa hänet näkemään ja kokemaan elämän toisin.

Intomielinen Ihailija

Asiakas, joka on onnistuttu hurmaamaan.

Itsekkyys

Oman edun tavoittelua, välinpitämättömyys muista. Itse aiheutettu illuusio.

Johtajuus

Keino saada ihmiset tekemään ihmeitä yhdessä.

”Juristityyli” (advocate mode)

Jyräävä tapa toimia, tiukka agenda pusketaan läpi vaikka väkisin.

Juuttuva mieli (fixed mindset)

Lannistumaan taipuvainen mielenlaatu. Ilmenee haluna suhtautua nihkeästi sellaiseen, mitä ei osaa.

Järkiäly

Tarvitaan loogiseen ajatteluun ja materiaalisen maailman ymmärtämiseen

Kasautuva ketju

Systeemirakenne, joka kasvaa tai kutistuu (lumivyöry, asevarustelu, uuden tuotteen lanseeraus).

Katve

Alue, johon ei näe ellei katso.

Kielteisyys

Edellytys myönteisyydelle.

Kilpailuhenkisyys

Itsekkyyden ilmenemismuoto.

Kohottava hehku

Syntyy toisen ystävällisyyden, spontaanin rohkeuden, suvaitsevaisuuden, myötätunnon näkemisestä tai ahdingossa olevien auttamisesta.

Kohtaamisen hetki

Läsnäolemisen hetki kahden ihmisen välillä. Kestää muutaman sekunnin kerrallaan.

Kolluusio

Kollektiivinen illuusio, yhteinen harha.

Kolmas korva

Sen kuuntelemista, mitä ei sanota ääneen.

Kolmet aivot

Viestejä todellisuudesta tulee ihmiselle kolmen aivon kautta: päässä yksi, sydämessä toinen ja kehossa kolmas.

Konfliktin manipulointi

Epäonnistumista pelkäävän ihminen tapa kuvitella ikäviä seurauksia välttääkseen pettymyksen.

Kunnioitus

Arvon antamista ja jonkin pitämistä arvokkaana.

Kunnioitusvaje

Syntyy, kun ihmiset jätetään vaille huomiota.

Kuuma ryhmä

Tehtävän synnyttämä lumoutunut mielentila, johon joukko ihmisiä kohoaa suorittaessaan vaativaa tehtävää erityisen intohimoisesti.

Lataus

Voima, joka syntyy tehtävän tarkoituksesta, ihmisten välisestä yhteydestä toisiinsa ja ihmisen kokemasta pelivarasta. Voi olla plus- tai miinusmerkkistä. Myönteinen lataus tuottaa upeita elämyksiä, kielteinen lataus kitkaa ja huonoa henkeä.

MAHtavat hankkeet

Elämyksiä tuottava työkokonaisuus.

Meemi

Siirtää henkistä informaatiota ihmisestä toiseen.

Me-mieli 

Taitoa ajatella, kokea ja toimia yhdessä. Syntyy yhdessä tekemisen tarkoituksen sisäistämisestä ja voimasta, jota ihminen saa toisilta. Yhdistää ihmiset.

Merkitystalous

Asiakas maksaa siitä, mitä tuotteet ja palvelut hänelle merkitsevät.

Mielen muotit

Tavat tulkita todellisuutta ja toimia siinä.

Minä Oy

Itsensä näkeminen yhden henkilön yrityksenä, vaikka olisi toisen palveluksessa.

Minä-mieli

Tapa nähdä maailma itsekeskeisesti. Eristää ihmiset ja muuttaa kaiken kokemansa omaksi kuvakseen.

Minä-se

Suhde, jossa toinen ihminen on pelkkä keino omien tavoitteiden toteuttamiseksi.

Muuttuva mieli (growthmindset)

Utelias ja sitkeä, uskoo oppivansa.

Myönteisyys

Ilmenee kymmenenä tunteena: ilo, kiitollisuus, tyyneys, mielenkiinto, toivo, ylpeys, hilpeys, inspiraatio, kunnioitus ja rakkaus. Avaa mielen mahdollisuuksille ja muuttaa meitä.

Noste

Voima, jolla ihmiset nostavat toisiaan. Syntyy, kun ihmiset kunnioittavat ja kohtelevat toisiaan hyvin.

Notke

Nosteen vastakohta.

Nöyryys

Älykästä itsekunnioitusta, jossa henkilö ei ajattele itsestään liikoja, mutta ei vähättele taitojaan. Ilmenee rohkeutena kokeilla uutta. Kestää onnistumisia ylpistymättä ja epäonnistumisia lannistumatta.

Oletukset

Käsityksiä siitä, miten todellisuus toimii. Enemmän kuin luulo, mutta vähemmän kuin tieto. Vaikuttaa kaikkeen tekemiseen.

Omaohjaus

Itsensä johtamista.

Oppiva organisaatio

Ympäristön muutoksiin ketterästi sopeutuva yhteisö.

Peilisolut

Vastaanottavat viestejä, saavat meidät jäljittelemään toista ja ennakoimaan hänen aikeitaan.

Pelivara

Valtuudet, jotka henkilö kokee itsellään olevan tehtävän suhteen. Alue mahdottoman ja kielletyn välissä.

Pomokratia

Yhteisö, jossa johtaminen on käskyttävää ja kyttäävää. Pomot päättävät kaikesta, ketään ei kuunnella eikä päätöksiä perustella, viestitään vain.

Positiivinen psykologia

Oppisuunta, jonka tavoitteena on löytää ja ravita neroutta ja lahjakkuutta ja saada arki enemmän tyydytystä tuottavaksi.

Proaktiivisuus

Ennakointia, joka johtaa joskus aggressiiviseen ylireagointiin pieniin oireisiin.

Pään päivittäminen

Mielen oletusten tarkistaminen.

Rakkaat

Ihmiset, joiden kanssa saa ja joita varten elää.

Ryhmänarsismi

Esiintyy yhteisössä, jonka suuruudenhulluus valtaa. Jokainen osallistuu totuuden salailuun ja yhteisen illuusion ylläpitoon.

Ryhmävirtaus (group flow)

Syntyy ryhmän syventyessä tehtävän suorittamiseen.

Sokea piste

Kohta, jota ei näe.

Sosiaalinen äly

Kykyä samaistua toisen ihmisen tunteisiin, virittymistä toisen taajuuksille, toisen tunteiden ja aikeiden ymmärtämistä ja vuorovaikutukseen vaikuttavien tekijöiden syvää sisäistämistä.

Suora kokeminen

Mielen tila, jossa ”valta siirtyy päästä sydämeen”.

Synkronia

Harmoninen yhteys toiseen ihmiseen.

Systeemi

Järjestelmä, jolla toimitaan. Pitää sisällään työnjaon, ohjeistuksia, mittareita, arvoja, sopimuksia, tavoitteita, normeja, rituaaleja jne.

Systeemiajattelu

Asioiden tarkasteleminen asiayhteydessä.

Systeemiäly

Auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia niin, että syntyy sitä, mitä on tarkoitus synnyttää.

Systeemiälykäs

Tarkoituksenmukainen tapa toimia monimutkaisessa tilanteessa.

Sytyttävä hanke

Työ, jonka saa tehdä.

Tarkoitus

Tunne ja voima, joka saa asiat tapahtumaan. Sen kokeminen on mielen virittämistä tehtävän suorittamiseen. Syntyy tarpeen oivaltamisesta (mitä puutetta poistamme?), tahdon kirkastamisesta (mitä haluamme saada aikaan?) ja tavoitteiden asettamisesta (mistä tiedämme onnistuneemme?).

Tehotalous

Tähtää yksipuolisen työkäsityksen toteuttamiseen. Hyydyttää hengen.

Tehtävä

Harmaa ja hajuton.

Terve itsetunto

Egon käyttöalueen keskikohta, joka ilmenee nöyryytenä, uteliaisuutena ja tosiasiallisuutena.

Toimi heti!

Periaate, ettei lykkää tekemistä.

Toimintakulttuuri

Historian aikana opittujen, yhteisten ja itsestään selvien oletusten summa. Kulttuuria on kaikki, mitä organisaatio tekee, mihin uskoo, mistä palkitsee ja rankaisee.

Tunnesaldo

Myönteisten ja kielteisten tunteiden erotus.

Tunnesilta

Siirtää viestit ihmisiltä toiselle.

Tunneäly

Tarvitaan itsemme ymmärtämiseen ja toisten kanssa toimeen tulemiseen.

Tutkijan tyyli (inquiry mode)

Kyselevä, oppiva tapa toimia. Sisältää kaksisuuntaista viestintää.

Tyhmä ryhmä

Joukko ihmisiä, jotka kampittavat toisiaan ja yksi sanoo mitä muut tekee tai miten ovat.

Tympeä hanke

Työ, jonka joutuu tekemään.

Työ

Tapa tuottaa hyvää elämää toisille.

Työsuhde

Henkilön suhde omaan työhönsä

Työystävät

Ihmiset, joiden kanssa saa työskennellä.

U-teoria

Tapa siirtyä havainnoista tekoihin seitsemän vaiheen kautta: havahtua, tarkistaa suunta, tehdä tilaa uudelle, antaa uuden tulla, kiteyttää muutos, testata vaihtoehdot ja vakiinnuttaa.

Uusi fysiikka

Yhteisnimitys mekanistisen maailmankuvan mullistaneista fysiikan teorioista.

Vahva ryhmä

Joukko ihmisiä, jotka tukevat toisiaan ja jokainen saa olla oma itsensä.

Viisi miksiä

Toyotan menetelmä ongelmien syyn selvittämiseksi: pitää kysyä viisi kertaa, mikä aiheutti ongelman ja saada selville syyn syyn syyn syyn syy.

Viive

Aika syyn ja seurauksen välillä.

Vilppitutka

Tunnistaa sanojen ja tunteiden välisen ristiriidan.

Vipuvoima

Pienen muutoksen aikaansaama iso vaikutus.

Virtaus (flow)

Tunnetila, jossa ihmiset paitsi nauttivat tekemisestä, myös saavat enemmän aikaan. Syntyy, kun tekeminen haastaa sopivasti, mutta ”homma on hanskassa”.

Yhden prosentin periaate

Asiakkaalle pitää tarjota yksi prosentti enemmän kuin asiakas odottaa.

Yhteispelin paradoksi

Näennäisen looginen, mutta kuitenkin ristiriitainen tilanne.

Yksi kerrallaan

Myymisen periaate, joka lähtee siitä, että asiakkaat eivät ole massaa vaan yksilöitä.

Ylimielisyys

Käytöstä, jossa omia ominaisuuksia ylikorostetaan ja toisten taitoja vähätellään.

Ylästatus

Tila, jossa ihminen asettuu toisen yläpuolelle.