Warning: Creating default object from empty value in /home2/superval/public_html/nostetuotanto.fi/components/com_k2/models/item.php on line 596

Tilaa

Hikeä ja hurmosta

Heikki Peltola

Hikeä ja hurmosta

Hyvä työ tekee hyvää

(Talentum 2000)

 

Ajatuksia työstä, johtamisesta, ihmisestä, muutoksesta, innosta ja onnesta

 • Ihmisten huonoa kohtelua työpaikoilla perustellaan kiristyvällä kilpailulla ja kasvavilla tehokkuusvaatimuksilla, mutta todellisempi syy on vääristyneet ja aikansa eläneet käsitykset ihmisestä ja heidän johtamisestaan. s. 1
 • Ketään meistä ei ole naulittu elämään typerien ajatusten orjana. Kun huomaan, että tapani ajatella johtaa minut muualle kuin minne haluan, voin vaihtaa ajatukseni. s. 3
 • Huonosti johdetut ihmiset kärsivät tehdessään huonoa työtä. s. 2
 • Aliarvioimme räikeästi oman mahdollisuutemme vaikuttaa omiin asioihimme. Useimmat näkevät itsensä elämän ajopuuna ja uhrina, eivät omien olosuhteiden aktiivisena rakentajana. s. 4

"Keskinkertaisuutta palvovat johtajat ovat tehneet yrityksistä tylsyyden bunkkereita, 
jotka imevät ihmisistä elämän mehun."

Tom Peters

 • Jokainen ihminen haluaa onnistua työssään ja viihtyä elämässään. s. 10
 • Tarvitset merkityksellisenä pitämääsi tekemistä viihtyäksesi elämässäsi ja ollaksesi onnellinen. s. 12
 • Ihmiset pystyvät enempään kuin tulevat tehneeksi. s. 14
 • Hyvä ei synny soolona. s. 15
 • Tahdomme, että meidät vapautetaan, sytytetään, meitä kunnioitetaan, meihin luotetaan. Tahdomme esimiehen, joka seisoo kaverina rinnallamme eikä painona päällämme. s. 16
 • Tavalliset tiistait ratkaisevat elämänlaadun. s. 16
 • Yritykset ovat riistäytyneet ihmisten käsistä. Niistä on tullut ihmisten isäntiä eikä palvelijoita. s. 16
 • Syyttely harvoin muuttaa asioita, mutta pikkuhiljaa se myrkyttää ihmisen sisustan. Henkinen happamuus tekee ihmisestä äreän, kireän ja happoisen. s. 16
 • Arki ja unelma ihmisarvoisesta toimintakulttuurista tuntuvat tutkimusten valossa olevan valovuoden etäisyydellä toisistaan. s. 21
 • Työväsymystä voi olla vaikea huomata. Ihmiset näyttelevät normaalia, vaikka pinnan alla kiehuu. s. 22
 • Kaikilla ei ole toisten tunteiden tunnistamiseen tarvittavaa nuottikorvaa, He kyllä kuulevat soittoa, mutta eivät tunnista kappaletta. s. 22
 • Jokainen pomo vaikuttaa johtamisellaan siihen, millaisessa hurmoksessa tai helvetissä hänen kanssaan työskentelevät kokevat olevansa työssään. s. 23
 • Työssä jaksaminen on isompi juttu kuin usein ymmärretään. Ongelman suuruuden näkee kirkkaimmin silloin, kun sitä yrittää ratkaista. s. 23

"Me johtajat inhoamme muutosta silloin kun se koskee meitä."

Andrew S Grove

 • Jos valta ymmärretään oikeudeksi komentaa toista, syntyy pelkoa ja painetta, jonka alla ihmiset alistuvat, kutistuvat ja menettävät elinvoimansa. s. 24
 • Perinteisessä johtamisessa ihanteena oli ihminen, joka teki työnsä hiljaa hyristen, topakan tehokkaasti ja turhia tunteilematta. s. 24
 • Alistamalla johdetuista ihmisistä tulee apaattisia ja innottomia. s. 24
 • Johtaminen ei saisi olla ihmisten uuvuttamista tulosten tähden. Sen tulisi olla ihmisten elinvoiman vapauttamista, sisäisen liekin sytyttämistä, loputonta innostamista, hänen auttamista näkemään oman potentiaalinsa. s. 25
 • Ihmisten juoksuttaminen on komentokulttuurin jäänne. Tyyli ei toimi aikana, jona hyvän työn tekeminen edellyttää jokaiselta ihmiseltä luovuutta, valmiutta äkkikäännöksiin, kykyä kantaa vastuu, lähes loputonta venymistä, asioiden arvottamista ja viisautta tehdä valintoja. s. 25
 • Ratkaisevaa ei ole, mitä ihminen osaa yksilönä tehdä, vaan se, mitä hän saa itsestään irti toimiessaan toisten kanssa. s. 25

"Muutos on yritysmaailman suuri valhe."

Danah Zohar

 • Tuloksen tekeminen ja ihmisistä välittäminen eivät ole ristiriidassa keskenään, päinvastoin. Huonosti johdetuista ihmisistä ja huonosti kohdelluista asiakkaista ei loputtomasti irtoa hyvää tulosta. Pomosta, joka ei tätä tajua, ei ole todelliseksi tuloksentekijäksi. s. 28
 • Kaikki edistys alkaa yhdestä ihmisestä, joka saa muut mukaansa. s. 32
 • Herkullinen kakku ei synny reseptejä lukemalla. s. 33
 • Keskinkertaisia yrityksiä vaivaa unelias ylimielisyys. s. 33
 • Huonot yritykset ovat sokeutuneet omalle surkeudelleen. s. 34
 • Huippusuoritukset eivät synny pelkästään tahdonvoimalla, mutta ne eivät voi syntyä ilman tahtoa olla erinomainen. s. 34
 • Johdon on tultava alas toimistotorneistaan ihmisten tasolle ja nostettava katseensa raporteistaan ihmisten silmiin ja sydämiin. s. 34
 • Eteenpäin päästäkseen on katsottava samalla sekä kauas että lähelle. s. 34
 • Kestomenestys on epärealistinen ajatus. Jos haluat pysyä pinnalla, sinun täytyy olla koko ajan valmis luopumaan kaikesta oppimastasi. s. 35
 • Menestys on heiluvalla nuoralla tanssimista. Olet kerännyt kaiken oppimasi toimimalla maailmassa, jota ei enää ole. Huominen ei tule olemaan eilisen toisintoa, vaan maailma, jossa mikä tahansa tai kaikki voi olla toisin. s. 38
 • Ihmisiä ei voi pakottaa ajattelemaan ja tuntemaan tietyllä tavalla. s. 41
 • Vallan antaminen eripuraiselle joukolle synnyttää vain sekasortoa ja sisällissodan. s. 42
 • Johtamisen myytit ovat sietämättömän sitkeitä siksi, että olemme niin sokeita omille uskomuksillemme. On vaikea etsiä lääkettä tautiin, jota ei tiedä edes kantavansa. s. 47
 • Menestyvä yritys ei koskaan ole yhden miehen show. s. 47
 • Maailmassa on mustaa ja valkoista. On mahdollista pitää kiinni vanhasta ja uudistua jatkuvasti. On luontevaa asettaa hurjat tavoitteet ja pitää jalat maassa. Työn voi ottaa vakavasti ja sitä tehdessä voi olla hillittömän hauskaa. s. 49
 • Johtajavetoisissa yrityskulttuureissa ihmiset eivät pääse esiin tavalla, joka tekee oikeutta heidän osaamiselleen. s. 51

"Sieluttomat ja kasvottomat yritysjätit kohtelevat ihmisiä kuin pikkulapsia."

Anita Roddick

 • Jos et usko pystyväsi enempään, et pysty. s. 67
 • Yrityksen tavoitteet toteutuvat paremmin, jos se muuttaa ihmisten eriarvoisuuden tasavertaisuudeksi ja mukautumisen sisäistämiseksi. s. 71
 • Monet johtajat käyttäytyvät niin kuin olettavat johtajien käyttäytyvän. He esiintyvät jämäkästi, piiloutuvat konttoreihinsa hienojen kalusteiden keskelle ja ottavat ihmisiä vastaan. s. 73
 • Ihmiset sokeutuvat oman työnsä upeuksille ja menettävät otteensa siitä mielihyvästä, jota työhön uppoutumisesta saa. s. 81
 • Kaikki johtajat korostavat ihmisiä puheissaan, mutta kaikki eivät mene kysymään ihmisiltä, miten he työnsä kokevat ja miksi homma ei luista. He eivät uskalla. s. 82
 • Hierarkkinen johtaminen on tehotonta siksi, että tiedon ja tekemisen erottaa ammottava kuilu. s. 86
 • Arvioidessaan itseään ihmisen suhteellisuudentaju heittää pahanlaisesti. Johtajista 70 prosenttia arvioi kuuluvansa johtamistaidoissa parhaaseen neljännekseen. s. 89
 • Pelolla johtava pomo on usein taitava kostamaan. s. 89
 • Haluamme onnistua elämässä, mutta vielä enemmän haluamme välttää sitä, että epäonnistumme. s. 90

"Ei ole kerta kaikkiaan mitään rajoja sille, mitä tavalliset ihmiset voivat saada aikaan kun he saavat mahdollisuuden tehdä parhaansa."
Sam Walton

 • Suurin syy epäonnistumiseen ei ole se, että emme osaa tehdä jotakin asiaa. Suurin syy on, että emme edes yritä tehdä sitä. s. 91
 • Hyvä tarkoitus ei asiakkaalle riitä. Todella harvat yritykset ovat aidosti asiakaslähtöisiä. s. 94
 • Asiakas on aina arvoitus, myös itselleen. s. 94
 • Kaikkea voi kopioida, mutta vain aidosta halutaan maksaa aidon hinta. s. 96
 • Harvat yritykset ovat huolissaan, että heidän bisneksensä on asiakkaiden silmissä möykky, jota ei juuri erota taustastaan. Perinteinen, asiakkaan tyytyväisyyttä tavoitteleva asiakasajattelu tuottaa samanlaisia keskinkertaisia palveluja kuin muutkin tuottavat. s. 97
 • Todella harva yritysjohtaja osaa kadunkulkijan kielellä sanoa, miten hänen yrityksensä poikkeaa alan muista yrityksistä. s. 98
 • Yrityksellä on kolme tapaa erottua: olla halvin, olla paras tai olla ainutlaatuinen. s. 98
 • Asiakkaat tyytyvät paremman puutteessa keskinkertaisen kehnoihin yrityksiin, tylyyn palveluun, petettyihin lupauksiin, jonottamiseen, tuotteiden heikkoon laatuun ja kiskurihintoihin. s. 99
 • On vaikea nähdä omaa yritystään asiakkaan silmin. Se on yhtä vaikeata kuin menestyminen. s. 102
 • Asiakaslähtöisessä yrityksessä asemaan katsomatta jokaisen ihmisen tärkein tehtävä on palvella asiakkaita ja kuunnella heitä. s. 102
 • Yritykset menettävät paljon asiakkaita huonon palvelun takia, mutta monta kertaa enemmän asiakkaita karkaa kilpailijalle välinpitämättömän kohtelun takia. s.103
 • Asiakas on saatava sanomaan: MAHTAVAA! s. 104
 • Markkinoinnissa on kysymys asiakassuhteista. Suhteita voi olla miljoona, mutta jokainen asiakas on yksi. s. 105
 • Asiakkaan puhe on usein vain kainoja kuiskauksia, epämääräisiä vihjeitä, pieniä ilmeitä. Asiakkaalla on asiaa, mutta se saattaa olla työlästä saada ulos. s. 106

"Kun asiakas puhuu, me hyppäämme."

Nordstromin palveluperiaate

 • Asiakkaat eivät ole massa. Yksikään asiakas ei halua olla eikä ajattele olevansa yksi tuhansien joukossa. s. 107
 • Vaikka palvelutilanne toistuu, se on kuitenkin aina ainutlaatuinen. s. 107
 • Jos jäät odottamaan, että asiakas ottaa ensimmäisen askeleen ja tulee antamaan palautetta, saat vain tietynlaista palautetta. s. 107
 • Kaikki muodolliset kyselyt ovat toisen käden tietoa asiakkaasta. Niistä puuttuu tunnevoima, jonka takia ne on helppo ohittaa tarvitsematta tehdä mitään toisin. s. 108
 • Et voi olla asiakaslähtöinen, jos sinulla ei ole säännöllistä ensikäden kontaktia asiakkaaseen. Kun asiakasta ei kohtaa silmästä silmään, hänestä tulee käsite, numero tilastossa, massaa, möykky. s. 110
 • Paljon turhaa touhotusta säästyisi, jos useammin muistaisi kysyä, mitä sorvari Putkisen rouva tahtoo. s. 110
 • Henkilöstö on vapautettava palvelemaan, ei kahlittava komentokokoelmilla. s. 114
 • Palvelun laatu ei ole vain insinööritiedettä, sen tuottamiseen tarvitaan innostusta, intohimoa ja iloisuutta, eikä sitä voi synnyttää väkisin. s.115
 • Jos keskinkertainen kelpaa, saa vain keskinkertaista. s. 240
 • Ihmiset pyrkivät tekemään sitä, mitä mitataan ja mistä palkitaan. He yrittävät välttää tekemästä sellaista, mistä rangaistaan. s. 241

"Älkää vaivatko päätänne sillä mitä esimiehet sanovat, tarttukaa toimeen ohjeita odottamatta."

Akio Morita

 • Kun ihmisellä on alle sekunti aikaa miettiä, onko hän mieliksi pomolle vai asiakkaalle, hän valitsee selkärangallaan sen, kumman arvelee olevan pomolle tärkeämpää. s. 241
 • Useimpien yritysten arvot ovat arvovalheita, joita ei ole tarkoituskaan elää todeksi. s. 241
 • Monissa yrityksissä tavoitteena on puurtaa ja puuhastella pystyssä pysymiseksi, eikä edes yritetä saada aikaan ihmeitä ja läpimurtoja. s. 242
 • Perinteisessä johtamisajattelussa ihmiset nähdään passiivisina annettujen tehtävien suorittajina. Heitä yritetään sitouttaa yrityksen arvoihin ja tavoitteisiin ymmärtämättä, että kukaan ei voi elää toisen antamien arvojen mukaan. s. 242
 • Jos tahtoo tuloksen kaksinkertaistuvan, on haettava eri alueelta kuin kysymykseen ja haluttaessa säilyttää nykyinen tulos ja myynti. Jos haluaa toiminnan ponnahtavan ihan uudelle tasolle, päästä on kitkettävä monta "rikkaruohoa". s. 242

"Voimattomuus on mielentila. Jos ajattelet olevasi voimaton, sinä olet."

Tom Peters

 • Käyttäytymisestä on usein vaikea päätellä, onko ihminen aidosti sydämessään sisäistänyt vai mukautuuko hän vain sen tehtävän suorittamiseen, josta saa palkkaa. Ero on valtava sekä lopputuloksen että henkilön sisäisenä kokemuksena. Tehtävänsä sisäistänyt ei kompastu ensimmäiseen pikku kynnykseen. s. 243
 • Kiltti mukautuja tekee työtään vain saadakseen sen avulla jotakin muuta: rahaa, mainetta, ylennyksen, säilyttääkseen työpaikan tai pitääkseen pomon tyytyväisenä. Hän ei syty visiosta vaan käyttää sitä keinona saadakseen sitä mitä todella haluaa. s. 243
 • Jokainen päättää itse omasta sisäistämisestään. Jokaisen täytyy itse sielunsa silmin nähdä se, mistä innostuu. s. 244
 • Pystyäksesi tuottamaan muutosta et tarvitse muodollista valtaa, tarvitset rohkeutta. s. 245
 • Niin kauan kun ihminen pelkää, hän ei uskalla ottaa ensimmäistä ja ratkaisevaa askelta kohti vapautta. s. 246
 • Tässä näytelmässä, jota päivästä toiseen toisillemme esitämme, hurja määrä energiaa hukkaantuu pelon ja sisäisen haurauden peittämiseen. s. 246
 • Paras tapa ymmärtää maailmaa on tutustua siihen uteliaan huipputiedemiehen asenteella. s. 247
 • Ajattelumme kutistaa maailman. Havaitsemme kapean kaistaleen äärettömyydestä, joka ei pieneen mieleemme millään mahdu. s.247
 • Yrityksiä eivät omista ne, jotka ovat sijoittaneet siihen rahansa, vaan ne, jotka ovat antaneet aivonsa ja ajatteluvoimansa yrityksen käyttöön. s.248
 • Vaatii käsittämättömän paljon rohkeutta nousta vastustamaan typeriä toimintatapoja ja sanoutua niistä irti. On niin helppo olla hiljaa ja mennä lauman mukana, vaikka reitti veisi rotkoon. s. 249
 • Hiljainen hyväksyntä on suuri syyllinen siihen apeuteen ja pahoinvointiin, joihin ihmiset työpaikoilla ovat vaipuneet. s. 250
 • Oleta, että sinulla on kaikki valta. Lopeta vasta, kun joku pysäyttää sinut perustelemalla miksi joku toinen tapa on parempi. s. 250

"Ainoita tuntemiani onnellisia ihmisiä ovat ne, jotka tekevät sellaista työtä, jota pitävät tärkeänä."

Abraham Maslow

 • Älä tuhlaa elämääsi ja voimiasi kuluttamalla aikaasi asioihin, jotka ovat yhdentekeviä. s. 253
 • Vaikeinta ei ole muuttaa ajattelua, vaikeinta on tajuta mitä ja miten ajattelee. s. 256
 • Monet etsivät elämää juoksemalla pakoon itseään. Toiset odottavat peukut pystyssä onnen tipahtavan syliin. Ja elämä koko komeudessaan on lähempänä kuin luulemmekaan - tavallisten ihmisten tavallisissa teoissa. s. 258